8459.com

员工楷模 / Model

员工楷模(5人)

1

   杨 辉 8459.com能源新能源公司班长

2

   张祥海 8459.com能源矿业公司安全巡查队队长

3

   马赴江 8459.com汽车副总裁兼西北大区总经理

4

   蔡志彬 8459.com汽车华北大区总经理

5

   郭中起 8459.com汽车北区总经理

6

   丁 瑜 8459.com汽车资金管理总经理

7

   张蕾蕾 8459.com汽车人力行政总经理

8

   赵 刚 8459.com置业新疆区域公司项目十部经理

9

   张彩虹 8459.com置业物业公司大厦公司总经理

10

   谢 杰 8459.com物流美居物流园副总经理

?